Title Image

Missie

Ieder mens mag meedoen en is van waarde. Een optimale match met deze waarden vergt aandacht en onderhoudt. Werken houdt gezond en het nemen van regie versterkt de ervaren gezondheid.

 

Met werk dat bij mij past hoef ik nooit meer te werken’

Vrij vertaald naar Confucius

 

Visie

Wij werken vanuit een aantal kernwaarden:

 

  • Iedereen mag meedoen
  • Werken is gezond
  • Aanpassingsvermogen en regie als het anders loopt
  • Actie gericht
  • De gezonde match

 

Regie nemen over je eigen leven heeft een directe relatie met de beleving van gezondheid en appelleert aan trots. Ook bij ziekte kan beroep worden gedaan op dit stuk gezondheid en trots/ eigenwaarde; daarmee heeft werk een belangrijke rol ten aanzien van zingeving. Wij zien dagelijks dat regie pakken op je leven, en dus ook je werkzame leven van wezenlijk belang zijn voor de mate van ervaren (werk)geluk. De gezonde match met het werk is en blijft in sommige situaties een uitdaging, daar ondersteunen wij bij in de meest brede zin.

 

Hiermee sluiten wij aan bij de maatschappelijk ontwikkeling, waarbij de verzorgingsstaat in snel tempo overgaat naar een participatiesamenleving. In toenemende mate vormt het werkvermogen van mensen hun sociale zekerheid. Dit vergt vitaliteit, eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit en pakken van regie op de capaciteiten. Door de individualisering wordt een beroep gedaan op het probleemoplossend vermogen van mensen. Er wordt meer zelfstandigheid gevraagd en medewerkers verwachten de regie steeds minder van hun werkgever. De relatie tussen werkgevers en werknemers wordt daarmee evenwichtiger en het succes van hun samenwerking wordt vergroot als werknemers zich gedragen als medewerkers en werkgevers hen benaderen als stakeholders. Wij leveren aan deze ontwikkeling een versnelling door deze volwassen vorm van arbeidsrelatie te stimuleren en faciliteren.

 

Gemeenschappelijke taal voor medewerkers, het team en de hele organisatie helpt dit proces te ondersteunen. Wij geloven in integraal beleid waarin deze gedachtegang steeds terug komt, ongeacht wat je doet. In ons aanbod staat de volwassen arbeidsrelatie en versterken van werkconditie centraal.

Over Judith van Amersfoort

Gecertificeerd arbeid & organisatiedeskundige, eigenaar van ‘Werk & Inzet’, onderzoeker, trainer en adviseur.

Na een aantal jaren in de gezondheidszorg is Judith sinds 1999 werkzaam in de arbowereld en staat daarmee voor een brede expertise bij veel organisaties en branches. Inzetten op inzet (duurzame inzetbaarheid) en veilig en gezond werken zijn de thema’s. Op dynamische wijze organisaties bewust maken van echte aandacht voor medewerkers, van de omstandigheden waarin zij werken tot ontwikkelmogelijkheden. De belangrijkste visie is dat Iedereen mee mag doen.

 

Van strategisch adviseren in organisaties tot praktische oplossingen waar het kan, gericht op het versterken van veilig en gezond werken in organisaties. Betrokkenheid van medewerkers en OR is hierin een onmisbare schakel. Serieuze thema’s op een speelse, pragmatische en laagdrempelige manier aangepakt, zodat er echte beweging ontstaat.

 

 

Connect op LinkedIn